Zgłoś awarię
Mapa strony

Polityka prywatności

uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj. zarządzanie budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, wynajem lokali niemieszkalnych, remonty i modernizacje dotyczące budownictwa, budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16A, numer identyfikacji podatkowej NIP: 7342372808,

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umów, rozpatrywania wniosków, przyjmowana deklaracji, rozliczania, wykonywania kontroli, windykacji należności, innych obowiązków prawnych ciążących na STBS Sp. z o.o., a także podjęcia przez STBS sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Państwa dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z nami wyłącznie w celu realizacji wyżej wskazanych usług lub spełnienia obowiązku prawa np. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym STBS sp. z o.o., podmiotom świadczącym na rzecz STBS sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, oraz archiwom. W takim przypadku nadal jesteśmy Administratorem tych danych i odpowiadamy za ich przetwarzanie.

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane.

6. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, adres: iod.stbs@bbi24.pl lub pisemnie na adres: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16A, dopisek: ochrona danych osobowych.